Skip to main content

Foldere

Foldere

Foldere er fellesbetegnelse på ark som er brettet. Disse kalles like ofte for «brosjyre», men foldere er altså bare en beskrivelse av produksjonsmetoden; et ark som trykkes på begge sider og foldes (falses/brettes).

Folderen kan brettes på flere måter og du kan få en 6-sider, 8-sider, 10-sider osv. da en folder ikke er avhengig av å gå opp i 4 sider som vanlige brosjyrer.

En folder som er brettet flere enn én gang kan ha f.eks. trekkspillfals, rullefals, åpnet eller lukket vindusfals mm.

Kombiner gjerne et 6-sidig omslag med brosjyreinnmat eller omslagsmappe.

Foldere er velegnet til å gi informasjon om produkter, tjenester og priser.